Acer eDataSecurity Management 3.0.3065

Acer eDataSecurity Management 3.0.3065

ACER Inc. – Shareware – Windows
ra khỏi 22 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Acer eDataSecurity quản lý là một tiện ích để mã hóa tập tin với khả năng của bảo vệ tệp khỏi truy cập trái phép người bằng phương tiện của thuật toán mã hóa tiên tiến và cách sử dụng mật khẩu. Nó đã được thuận tiện tích hợp với Windows Explorer như phần mở rộng vỏ cho mã hóa hoặc giải mã dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng.

Tổng quan

Acer eDataSecurity Management là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi ACER Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Acer eDataSecurity Management là 3.0.3065, phát hành vào ngày 21/06/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.8.4354, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Acer eDataSecurity Management đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Acer eDataSecurity Management đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Acer eDataSecurity Management!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Acer eDataSecurity Management cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
ACER Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.